Trainingen

Omdat kinderen juist veel van elkaar leren worden sommige trainingen zoals sociale vaardigheidstraining in groepjes van doorgaans vier kinderen gegeven. Er zijn gemiddeld tien bijeenkomsten van een uur.

Kinderen kunnen baat hebben bij een training om diverse vaardigheden te ontwikkelen in de omgang met anderen. Vanuit onze praktijk bieden wij individuele of groepsgerichte trainingen. De trainingen zijn gericht op het versterken van vaardigheden op sociaal-emotioneel, en cognitief gebied. Bij een aantal trainingen wordt medewerking van ouder(s)/verzorger(s) op prijs gesteld.

Wij bieden verschillende trainingen