Taal en rekenproblemen

De begeleiding bestaat uit extra taalondersteuning bij lees- en spellingsproblematiek, training van tekstbegrip en het leren automatiseren voor kinderen bij wie (een vermoeden van) dyslexie bestaat. Automatiseringsproblemen bij lezen, spellen en ook bij rekenen kunnen leiden tot grote achterstanden.

De begeleiding is gericht op het verminderen van taal- en rekenachterstanden. Indien na de ondersteuning blijkt dat de lees- en spellingsproblemen hardnekkig zijn, kan bij Proles praktijk nader onderzoek worden gedaan naar taal en rekenproblemen.