Studie en huiswerkbegeleiding

  • Kinderen/ jongeren hebben om verschillende redenen moeite met zelfstandig en adequaat studeren
  • Voor kinderen kan het erg moeilijk zijn om thuis huiswerk te maken.
  • Sommige kinderen zijn onrustig, snel afgeleid en ze kunnen zich moeilijk concentreren.

Waar uit bestaat de studiebegeleiding?

Kinderen/ jongeren zijn vaak geholpen met adequate huiswerkbegeleiding zoals:

  • leren plannen en het oefenen van studievaardigheden
  • Studievaardigheden leren die de effectiviteit van het leren bevorderen.
  • Het zelfstandig leren, het 'leren leren' en efficient kunnen omgaan met de studiestof worden benadrukt.
  • Geduld hebben, trainen van geheugen, vergroten van het waarnemingsvermogen zijn eveneens belangrijke aandachtspunten bij individuele begeleiding.

Door middel van onder meer 'De Vragenlijst Studievaardigheden' wordt in kaart gebracht waarmee het kind problemen heeft bij het studeren. Ontspanningsoefeningen of concentratietraining kunnen nodig zijn zodat het kind leert om zijn aandacht nauwkeurig op een taak te richten en zich hier gedurende langere tijd mee bezig te houden.

Er wordt in overleg met ouders en de school individuele ondersteuning geboden vanuit onze praktijk, door gerichte interventies op de problemen die het studeren verhinderen. Er wordt zowel praktische als psychologische ondersteuning geboden. We bieden een passend hulpaanbod dat aansluit bij de mogelijkheden van het kind.

Als uw kind een beperking heeft, kan de behandeling eventueel worden bekostigd vanuit het Persoon Gebonden Budget (PGB).