Sociale Vaardigheidstraining

Kinderen/jongeren ondervinden moeilijkheden in het contact, het spelen en samenwerken op school met anderen. Bij meer oudere kinderen gaat het ook om het vergroten van inzicht in sociale situaties en het aanleren van adequaat sociaal gedrag.
Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn vaardigheden onmisbaar in de omgang.

"Leefstijl" is een methode die niet alleen de emotionele intelligentie stimuleert maar, doordat kinderen beter in hun vel zitten, ook de cognitieve intelligentie. Leefstijl is een programma van sociaal-emotionele vaardigheden voor kinderen en jongeren. Het omvat een scala aan vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's inschatten en doelen stellen.

Prolespraktijk heeft jarenlange ervaring met het geven van sociale vaardigheidstrainingen onder andere met de methoden Leefstijl en Goldstein. Prolespraktijk is in bezit van een erkend certificaat trainer Leefstijl en ontleent hieraan de bevoegdheid de lessen van dit programma te verzorgen.

Leeftijdscategorie
4 -12, 13-18 jaar

Zie voor meer informatie: www.leefstijl.nl