Scholen en instellingen

Instellingen:

Diverse instellingen zoals huisartsenpraktijk, gezondheidscentra, GGD, CCE, MEE, Centrum Autisme, kinderdagverblijven, Jeugdzorg, Ambulante Begeleiding en scholen kunnen gebruik maken van ons expertise of hun clienten/kinderen doorverwijzen voor:

  • Adequate hulpverlening die snel en eenvoudig bereikbaar is
  • Behandeling van en onderzoek naar diverse problematiek van kinderen en hun ouders
  • Het professionaliseren van het personeel als uw eigen zorgaanbod/zorgstructuur ontoereikend is.

Scholen: basis en voortgezet onderwijs

Scholen en instellingen krijgen in toenemende mate te maken met kinderen met gedrag, leer- en ontwikkelingsproblemen. Niet elk kind voldoet aan de criteria voor toelating tot het Speciaal Onderwijs of Ambulante Begeleiding, of het komt terecht op een lange wachtlijst.

Een duidelijke zorgstructuur binnen de school is dan onontbeerlijk. Een zorgstructuur waarin onder meer aandacht is voor een goede leerling-zorg, het docententeam, het pedagogische klimaat, een goede samenwerking met interne en externe zorgverleners, om optimaal te kunnen functioneren. Het voorkomt schooluitval en vormt een vangnet voor risicoleerlingen.

Ons aanbod:

De school kan bij Prolespraktijk terecht met elke hulpvraag van het docententeam of een leerling (4-18 jaar) uit het (speciale) basis- en het voortgezet onderwijs, al dan niet met een rugzak. Het rugzakje dat de leerling daarvoor krijgt, maakt het mogelijk dat de school voor regulier onderwijs de nodige aanpassingen kan doen zodat deze leerling toch het gewone onderwijs kan volgen.

Indien eigen zorgaanbod/zorgstructuur ontoereikend is, kan advisering en ondersteuning vanuit onze praktijk uitkomst bieden. Wij bieden zorg op maat aan. Dit kan individueel of in groepsverband, bijvoorbeeld in de vorm van een lezing, workshops of een studiedag.

Werkwijze

De intakeprocedure voor scholen en instellingen bestaat uit een orienterend gesprek waarin we bekijken en overleggen wat Prolespraktijk voor u kan betekenen. Na een orienterend gesprek volgt een voorstel voor een plan van aanpak.

Het is ook mogelijk uw leerlingen/ kinderen en jongeren door te verwijzen voor individueel onderzoek of behandeling van gedrag, sociaal-emotionele- en leerproblemen.

Tarieven voor scholen en instellingen in overleg, afhankelijk van de vraagstelling.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak klik op contact