Opvoedingsondersteuning

De opvoedingsondersteuning is gericht op kinderen, jongeren die op basis of voortgezet onderwijs zitten en tegen leer-, gedrag- en ontwikkelingsproblemen aanlopen. Wij bieden ondersteuning in samenwerking met onderwijs, hulpverlening, ouders en vooral het kind.

Het kan zijn dat de opvoeding vastloopt en er sprake is van toenemende spanningen in het gezin en daarbuiten. De ouders kunnen zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind. Er is iets aan de hand als uw kind niet meer naar school wil.
Gedragsproblemen van uw kind kunnen ook samenhangen met leerproblemen zoals dyslexie of hoogbegaafdheid of met Autisme en ADHD. Deze aanleggegevens kunnen het leven van een kind/jongere en zijn/haar ouders niet gemakkelijk maken. Het kan leiden tot emotionele problemen en opvoedingsonmacht.
Wilt u hulp voor uw kind en ook voor uzelf of heeft u vragen? De gedragsdeskundige helpt u verder!

Ouderbegeleiding houdt in het begeleiden van ouders en het ondersteunen bij de opvoeding, het leren omgaan met de gedragsstoornis of het gedragsprobleem van het kind. De juiste omgangsmanieren vinden als het kind probleemgedrag vertoont. De begeleiding richt zich op het inzicht geven van de ouders in hun kind(eren) en tegelijkertijd hun eigen behoeften en mogelijkheden als ouder. Ook kunnen ouders bij de ouderbegeleiding terecht voor vragen over het (vervolg)onderwijs.


Waaruit bestaat opvoedingsondersteuning?

Elke opvoedingssituatie, elk probleem, elk gezin is anders en elk kind is uniek.
Door middel van een veelvoudige benadering brengen we de problemen in kaart. Voor een goede ondersteuning is het nodig dat ook de gezinssituatie in kaart wordt gebracht. We kijken naar de verschillende aspecten van de ontwikkeling van uw kind. Daarna maken we een plan van aanpak. Ouderbegeleiding bij onze praktijk kan op veel manieren vorm krijgen, bijvoorbeeld:

  • Consultatie om problemen en voortgang van uw kind te bespreken
  • Bieden van praktische hulp bij het regelen van onder meer schoolzaken, begeleiding en/of gesprekken met instellingen en scholen
  • Opvoedadvies en tips
  • Bieden van psycho-educatie waarin uitleg wordt gegeven over de stoornis bijvoorbeeld autisme en hoe hiermee om te gaan

Ondersteuning volwassenen

Volwassenen worden vaak verwezen via collega-hulpverleners of komen op eigen initiatief om gebruik te maken van onze specialisaties of begeleiding. U zit met emotionele problemen zoals angst, depressie, overspannenheid, sociale problemen, relatieproblemen of ondervindt problemen in de opvoeding van uw kinderen.
U kunt bij ons terecht voor advies, begeleiding en/of onderzoek.

De begeleiding is gericht op de hulpvraag. Het kan zijn dat er iets moet veranderen omdat bijvoorbeeld dingen uit het verleden blijven opspelen. We ordenen uw ervaringen, gedachten en gevoel. We kijken er samen naar en zoeken verandering om de ontstane blokkade te doorbreken.