Onderzoek

Zit uw kind niet lekker in zijn vel en maakt u zich daar zorgen over? Of vertoont uw kind onbegrepen klachten, of er komt niet uit wat er inzit? Wilt u weten wat u daaraan kan doen en welke problemen uw kind heeft? Als u wilt weten wat er aan de hand is met uw kind, is onderzoek nodig. Het onderzoek kan zich richten op leer- en gedragsproblemen of ontwikkelingsproblemen.

Onderstaand de mogelijke onderzoeken:

Intelligentieonderzoek
Persoonlijkheidsonderzoek
Didactisch onderzoek

De vorm van het onderzoek verschilt per onderzoeksvraag. Het bestaat uit testen die met het kind worden gedaan, een observatie van het kind, vragenlijsten die door de ouders, het kind of jongere worden ingevuld en interviews met de ouders, kind of jongere. Afhankelijk van het probleem kan ook de school bij het onderzoek worden betrokken.