Omgaan met autisme

’Ik ben speciaal’

Een ’op maat’ programma voor psycho-educatie voor kinderen en jongeren waarbij de diagnose aan autisme verwante contactstoornis is gesteld. Het programma is gericht op het vergroten van zelfkennis, van kennis van autisme en het inzicht geven in het zelfbeeld. Tevens leert het kind vaardigheden hoe het beter kan omgaan met zijn of haar beperkingen.

Leeftijdscategorie
• 9 -12, 13-21 jaar