Gedrags- en sociaal-emotionele problemen

Individuele begeleiding bij gedragsproblemen, sociaal-emotionele- en ontwikkelingsproblemen

Kinderen en jongeren kunnen een periode hebben waardoor het minder goed met ze gaat. Dit probleem kan bijvoorbeeld betrekking hebben op agressiviteit, depressiviteit, angsten, problemen met sociale vaardigheden, opvoedingsproblemen, pesten, echtscheidingsproblemen, problemen rondom eten/ slapen/ zindelijkheid, opstandig gedrag, klachten na een ingrijpende gebeurtenis (trauma), rouw, niet naar school (durven) gaan.

Sociaal-emotionele-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen zijn verzamelnamen voor een hele reeks van klachten. Deze problemen zijn van velerlei aard en kunnen samenhangen met factoren in de persoon zelf, als ook met factoren en omstandigheden in de directe omgeving van de persoon.

Autisme, PDD-NOS, ADHD zijn de meest bekende stoornissen. Kinderen en jongeren met deze stoornis hebben aangeboren kenmerken waardoor ze in een aantal dingen anders zijn. Het kan de ontwikkeling en het dagelijkse leven ernstig verstoren. Deze kinderen zijn extra kwetsbaar. Ze krijgen vaker te horen dat ze iets niet goed doen, dat iets anders moet, dat ze beter moeten opletten enzovoort. Als kinderen groter worden, moet niet alleen de omgeving kunnen omgaan met het probleem, maar moeten de kinderen er vooral zelf mee leren omgaan.

Waaruit bestaat een behandeling?

Onze praktijk biedt een kortdurende behandeling aan van ongeveer vijf tot twintig keer. Bij alle behandelingen worden de ouders/ verzorgers betrokken. Bij jonge kinderen wordt gebruikt gemaakt van speltherapie: communiceren en oefenen.

De behandeling is oplossingsgericht waarbij wordt gewerkt met opvoedingsprincipes als belonen en straffen. Er is geen standaardbehandeling. Ieder kind is uniek en zo ook iedere opvoedingssituatie of onderwijscontext. Dit vraagt om hulp op maat.

  • Wij kijken wat de sterke en zwakke kanten van het kind zijn en welke behandeling het beste bij het kind past.
  • Wij besteden aandacht aan het vergroten van het zelfvertrouwen, zodat het kind met vertrouwen problemen onder ogen durft te zien en hiermee leert omgaan in plaats van ervoor weg te lopen en of dit te compenseren.
  • Ook wordt er aandacht besteed aan het verbeteren van vaardigheden om met emoties als boosheid, frustratie, angst, verdriet en teleurstelling om te gaan.

Sommige kinderen hebben veel baat bij een training om diverse vaardigheden te ontwikkelen om beter te kunnen omgaan met anderen. Kijk voor meer informatie bij Trainingen.