Deskundigheidsbevordering

  • Informatie, voorlichting en themabijeenkomsten over onder meer: gedrags, leer-, ontwikkelingsproblemen en stoornissen zoals Autisme en ADHD
  • Consultatie betreft het opzetten van zorgstructuur, zorg advies team (ZAT), managementadvies op gebied van zorgbeleid
  • Advisering handelingsplanning en planmatig handelen
  • Opstellen van een begeleidingsplan, leerling begeleiding
  • Coachen en het professionaliseren van het personeel
  • Verzorgen van bijscholing, training op maat aan de docenten
  • Zorgtraject uiteenzetten in het kader van Passend Onderwijs