Home

Welkom op de website van Proles Praktijk

Proles Praktijk biedt Psychologische & Pedagogische hulpverlening voor Delft, Den Haag, Rotterdam en omgeving.
U kunt terecht voor onderzoek en behandeling van leerproblemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, sociaal-emotionele problemen en opvoedingsondersteuning.

De praktijk helpt kinderen en jongeren tot en met 21 jaar, hun ouders en scholen. De vorm van het onderzoek verschilt per onderzoeksvraag, de behandeling is oplossingsgericht.

Psychologische hulp: sociaal-emotionele- en gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen zoals autisme/ PDD-NOS/Asperger/ ADHD, scheidingsproblemen, opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding. Daarnaast trainingen in zoals sociale vaardigheden, omgaan met faalangst, leren omgaan met hun diagnose.

School en studiebegeleiding: leerproblemen, dyslexie, hoogbegaafdheid, huiswerkbegeleiding, remedial teaching, voorbereiden en afname van de Cito-eindtoets groep 8, schoolkeuze. Afname van intelligentie-, persoonlijkheids- en didactisch onderzoek.

Prolespraktijk levert maatwerk aan scholen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs en diverse instellingen zoals gezondheidscentra, jeugdzorg, kinderdagverblijf, voor onder meer advies, begeleiding, groepsonderzoek, voorlichting op het gebied van kwalitatief goed zorgbeleid en het professionaliseren van het personeel.

Onze doelstelling: de ouders, het onderwijs en instellingen ondersteunen om de problematiek van het kind begrijpbaar en inzichtelijk te maken.

Met onze expertise helpen wij u inzicht te krijgen in de diverse problematiek. We geven u advies en bieden een afgestemde ondersteuning en begeleiding aan.

De praktijk wordt gevormd door drs. Fareeda Lakho, gedragswetenschapper/ orthopedagoog. Ze is universitair opgeleid in het diagnosticeren van leer- en gedragsproblemen en deskundig in de behandeling daarvan. Is gekwalificeerd en geregistreerd bij NVO met daarnaast postdoctorale opleiding en registratie Psychodiagnostiek en is tevens erkend trainer sociale vaardigheden.

Onze praktijk werkt volgens de beroepscode zoals deze is opgesteld door de eigen beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, (NVO), www.nvo.nl

Wilt u meer informatie en/of een afspraak maken, klik dan op contact.

Kvk nr: 27367777